פסגת WTTC בספרד דנה באתגרים העומדים בפני תיירות בעתיד

11 פגישה במועדון האופנה במוסקבה, המפורסם בכנס האופנה במוסקבה, המפורסם במכבי האופנה במוסקבה.