24 ציטוטי יין מצחיקים

גרסה בינלאומית חדשה
כולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות אחרות ככל שהרוח אפשרה להם.

תרגום חי חדש
וכל הנוכחים התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות אחרות, שכן רוח הקודש העניקה להם יכולת זו.

גרסת התקן האנגלית
וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות אחרות כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

Berean לימוד התנ"ך
וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות אחרות ככל שהרוח אפשרה להם.

תנ"ך ספרותי של בריאן
וכולם התמלאו ה רוח הקודש והחלה לדבר בשפות אחרות בזמן שהרוח נתנה להם להוציא החוצה.

תנ"ך סטנדרטי אמריקאי חדש
וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות, כשהרוח נותנת להם אמירה.

גרסת קינג ג'יימס החדשה
וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

תנ"ך קינג ג'יימס
וכולם התמלאו ברוח הרפאים, והחלו לדבר בשפות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

התנ"ך הנוצרי
ואז כולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות שונות, כפי שהרוח אפשרה להם.

גרסה אנגלית עכשווית
רוח הקודש השתלטה על כולם, והם החלו לדבר את כל השפות שהרוח הניחה להם לדבר.

תרגום חדשות טובות
כולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות אחרות, מכיוון שהרוח אפשרה להם לדבר.

תנ"ך תקן הנוצרי של הולמן
ואז כולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות שונות, שכן הרוח העניקה להם יכולת לדיבור.

גרסת התקן הבינלאומית
כולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות זרות שכן הרוח העניקה להם את היכולת ההיא.

תנ"ך NET
כולם התמלאו ברוח הקודש, והם החלו לדבר בשפות אחרות ככל שהרוח אפשרה להם.

תנ"ך אנגלי לב חדש
כולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בשפות אחרות, שכן הרוח העניקה להם את היכולת לדבר.

תנ"ך ארמי בשפה האנגלית
וכולם התמלאו ברוח הקדושה, והם יצאו לדבר בשפות שונות, לפי כל מה שהרוח נתנה להם לדבר.

תרגום של אלוהים®
כל המאמינים התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות אחרות כשהרוח העניקה להם את היכולת לדבר.

התקן האמריקאי החדש 1977
וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות, כשהרוח נותנת להם אמירה.

תנ"ך היובל 2000
וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

תנ"ך קינג ג'יימס 2000
וכולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

גרסת קינג ג'יימס האמריקנית
וכולם התמלאו ברוח הרפאים, והחלו לדבר בשפות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

גרסת התקן האמריקאית
וכולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

תנ"ך Douay-Rheims
וכולם התמלאו ברוח הרפאים, והם התחילו לדבר בלשונות מגוונות, כפי שנתן להם רוח הרפאים לדבר.

תרגום לתנ"ך דרבי
וכולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בלשונות אחרות כפי שהרוח נתנה להם לדבר.

גרסה מתוקנת באנגלית
וכולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

תרגום התנ"ך של וובסטר
וכולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בשפות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

הברית החדשה של ווימות
כולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בשפות זרות על פי שהרוח נתנה להם מילים להוציא מפיהם.

תנ"ך אנגלי עולמי
כולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בשפות אחרות, שכן הרוח העניקה להם את היכולת לדבר.

התרגום המילולי של יאנג
וכולם התמלאו ברוח הקודש, והחלו לדבר בשפות אחרות, לפי שהרוח נתנה להם להכריז.

מרקוס 16:17
והסימנים הללו ילוו את המאמינים: בשמי יגרשו שדים, הם ידברו בלשונות חדשות,

מעשים 1: 5
כי ג'ון הוטבל במים, אך בעוד כמה ימים תוטבל ברוח הקודש. "

מעשים 1: 8
אבל אתה תקבל כוח כשרוח הקודש תבוא עליך, ותהיה העדים שלי בירושלים ובכל יהודה ושומרון ועד קצות הארץ. "

מעשים 2: 3
הם ראו לשונות כמו להבות אש שנפרדו ובאו לנוח על כל אחת מהן.

מעשי ד ': ח
ואז פיטר, מלא רוח הקודש, אמר

מעשים 4:31
לאחר שהתפללו, מקום המפגש שלהם התערער, ​​וכולם התמלאו ברוח הקודש ודיברו את דבר אלוהים באומץ.

מעשי 6: 3
לכן, אחים, בחר מבין מכם שבעה גברים שאושרו שהם מלאי רוח וחוכמה. אנו נמנה את האחריות הזו אליהם

מעשי 6: 5
הצעה זו שימחה את כל הקבוצה. הם בחרו בסטיבן, אדם מלא אמונה ורוח הקודש, כמו גם בפיליפ, פרוחורוס, ניקנור, טימון, פרמנאס, וניקולה מאנטיוכיה, המומר ליהדות.

מעשים 7:55
אבל סטיבן, מלא רוח הקודש, הביט במבט מלא בשמים וראה את תהילת האל וישו עומדים ליד ימין של האל.

מעשים 8:17
ואז פיטר וג'ון לה

מעשים 9:17
אז אנניאס הלך לבית, וכשהגיע, הניח את ידיו על שאול. "האח שאול," הוא אומר

מעשי 10:46
כי שמעו אותם מדברים בלשונות ומעלים את אלוהים. ואז פיטר אמר

מעשי 10:47
"האם מישהו יכול לעכב את המים כדי להטביל את האנשים האלה? הם קיבלו את רוח הקודש ממש כמו שיש לנו!"

מעשי 11:15
כשהתחלתי לדבר, רוח הקודש נפלה עליהם, ממש כמו שהוא בא עלינו בהתחלה.

מעשי 11:24
ברנבס היה אדם טוב, מלא רוח הקודש ואמונה, ומספר רב של אנשים הובאו אל האדון.

מעשי 13: 9
ואז שאול, שכונה גם פול, מלא רוח הקודש, הביט ישירות באלימאס

מעשי 13:52
והתלמידים התמלאו בשמחה וברוח הקודש.

מעשי 15: 8
ואלוהים, שיודע את הלב, הראה את הסכמתו בכך שהוא נתן להם את רוח הקודש, ממש כמו שהוא עשה

וכולם התמלאו ברוח הרפאים, והחלו לדבר בשפות אחרות, כפי שהרוח נתנה להם ביטוי.

מעשים 1: 5 כיוון שג'ון באמת הוטבל במים, אך אתם תטבלו עם רוח הקודש לא הרבה ימים מכאן.

מעשים 4: 8,31 ואז פטרוס, מלא רוח הרפאים, אמר להם, שליטי העם וזקני ישראל, ...

מעשים 6: 3,5,8 לפיכך, אחים, הסתכלו בכם שבעה אנשי דו"ח כנים, מלאי רוח רפאים וחוכמה, אותם אנו עשויים למנות על עסק זה ...

מעשים 2:11 כרתים וערבים, אנו שומעים אותם מדברים בלשוננו על מעשי אלוהים נפלאים.

מעשי 10:46 כי שמעו אותם מדברים בלשונות, ומעצימים את אלוהים. ואז ענה פיטר,

מעשים 19: 6 וכשפול הניח שלו בידיים עליהם, רוח הקודש באה עליהם, והם דיברו בלשונות, והתנבאו.

שמות 4: 11,12 ויאמר אליו יהוה, מי עשה את פיו של האדם? או מי עושה את המטומטם, או החירש, או את הרואים, או את העיוורים? האם אני לא יהוה? ...

מספרים 11: 25-29 וירד יהוה בענן ודיבר אליו ויקח מהרוח אשר היה עליו, ונתן זה לשבעים הזקנים: זהכאשר הרוח נשענה עליהם הם התנבאו ולא הפסיקו ...

שמואל א '10:10 וכשיבואו לשם אל הגבעה, הנה פגשה אותו פלוגת נביאים, ורוח אלהים באה עליו, והוא יבוא ביניהם.

ו
καὶ (קאי)
צירוף
היווני של סטרונג 2532: וגם, אפילו, כלומר.

הם את כל
πάντες (תחתונים)
מטרה - ריבוי זכר נקוב
3956 של Strong של היפה: הכל, כולו, כל סוג של. כולל כל צורות ההטיה, ככל הנראה מילה ראשית, כל, כל, כל, שלם.

מלא
ἐπλήσθησαν (eplēsthēsan)
פועל - אוריסט מעיד פאסיבי - רבים בגוף שלישי
4130 של היווני של סטרונג: למלא, למלא, להשלים. צורה ממושכת של פלו ראשוני ל'מילוי '(חדירה, השפעה, אספקה), במיוחד, להגשים.

הקדוש
Ἁγίου (חגיו)
מטרה - יחיד סיבובי גנטי
היווני של סטרונג 40: להבדיל על ידי (או למען) האל, קדוש, קדוש. מהאגוס, קדוש.

רוח
Πνεύματος (פנאומטוס)
כנופייה - סיבול ניווט גנטי
היווני 4151 של סטרונג: רוח, נשימה, רוח.

ו
καὶ (קאי)
צירוף
היווני של סטרונג 2532: וגם, אפילו, כלומר.

התחיל
ἤρξαντο (xrxanto)
פועל - אוריסט מעיד על ריבוי תיכונים ג '
יווני 756 של סטרונג: להתחיל. הקול האמצעי של הארכו, להתחיל.

לדבר
λαλεῖν (לליין)
פועל - פעיל Infinitive הווה
יוונית 2980 של סטרונג: צורה ממושכת של פועל מיושן אחרת, לדבר, כלומר מילים מוחלטות.

באחר
hetτέραις (heterais)
מטרה - ריבוי נשי נקבה
היווני של סטרונג 2087: (א) של שניים: אחר, שני, (ב) אחר, שונה, (ג) שכנו. בעל זיקה לא בטוחה, אחרת או שונה.

לשונות
γλώσσαις (glōssais)
כינוי - ריבוי נשי נקבה
1100 של היווני של סטרונג: הלשון, במשתמע, שפה.

כפי ש
καθὼς (kathōs)
תואר הפועל
היווני של סטרונג 2531: על פי האופן שבו, באותה מידה, כמו. מקאטה והוס, בדיוק כמו זה.

ה
τὸ (ל)
מאמר - יחיד ייחודי לבחירה
היווני של סטרונג 3588: המאמר המובהק. כולל הנשי שהוא, והנוטשה לכל הטיה שלהם, המאמר המובהק, ה-.

רוח
Πνεῦμα (Pneuma)
כינוי - יחיד ייחודי לבחירה
היווני 4151 של סטרונג: רוח, נשימה, רוח.

מופעל
ἐδίδου (edidou)
פועל - פעיל אינדיקטיבי לא מושלם - יחיד יחיד ג '
1325 של היווני של סטרונג: להציע, לתת, שמתי, למקם. צורה ממושכת של פועל ראשוני, לתת.

אותם.
αὐτοῖς (autois)
כינוי אישי / בעל יכולת - ריבוי גברי ג 'כמין רביעי
היווני של סטרונג 846: הוא, היא, זה, הם, אותם, אותו דבר. מתוך החלקיק au, העצמי הכינוי הרפלקסיבי, המשמש את האדם השלישי ושל האנשים האחרים.

והחל לדבר בלשונות אחרות. - יש לזכור שתי עובדות כשאנחנו נכנסים לדיון בשאלה שהיא, מעבר לכל ספק, קשה ומסתורית. (1) אם נקבל את מרקוס 16: 9-20 כתיעוד אמיתי של דברי אדוננו, היו התלמידים, ימים ספורים או שבועות לפני יום חג השבועות, שמעו את ההבטחה שהם מאמינים כי "צריכים לדבר בשפות חדשות". (ראה הערה על מרקוס 16:17), כלומר עם כוחות אמירה חדשים. (2) כאשר לוק הקדוש כתב את תיאורו של יום חג השבועות, כנראה שהיה לו - בחלקו דרך חברותו עם סנט פול, בחלקו מתוך התבוננות אישית - כלומר, זה מבהיל אותם, מושך את תשומת ליבם, מרשים אותם במחשבה שהם עומדים פנים מול פנים עם כוח על-אנושי. מצד שני, אאוטס> ה. iii. 3), לא למי ששייך לשפה זרה. אם הם היו, כפי שקורא להם אריסטו, "לא ידוע", זה היה משום שהם שימשו במובן הפיגורטיבי המדהים, כך שלעתים תמהו אותם גברים (אריסטו. R, iii. 10). יש לנו תחושה זו של המילה הישנה (גלוסה) ששורדת במילון המונחים שלנו, אוסף של מונחים כאלה. ברור (1) ששימוש כזה במילה יהיה טבעי אצל סופרים שהוכשרו כ"סנט פול וסנט לוקס "היו בשפת בתי הספר היווניים, ו (2) שזה בדיוק נוגע למסקנה שאליה תופעות המקרה מובילות אותנו, מלבד המילה.

אנו פונים להיסטוריה הבאה בפרק זה, ואנחנו מוצאים דברים גדולים של אלוהים כמעט. דוקסולוגיות, ברכות, הערצה, בצורות שעברו את רמת הדיבור הנפוצה, ועלו, כמו המגניפיקט, לאזור השירה: זה מה שהמילה מציעה לנו. בטבע, חצי מזמור דיתרמבי פראי של קלמנט מאלכסנדריה - המילה המפורסמת הנוצרית הקדומה ביותר> המילה, אך הייתה היציאה המיידית של עבודת הרוח. כל אנלוגיה, יש לשים לב, לפיה פאולוס הקדוש ממחיש את משמעותו בקורינתיים 1: 1, בקורינתים 14: 7-8, מרמז על אינטונציה מוזיקלית. יש לנו את הנחושת הנשמעת ואת הכוסברה המצומצמת (או הנדבקת), הצינור, הנבל, החצוצרה נותנים צליל לא בטוח. זה נוגע לתפיסה זו כי אדוננו בכבודו ובעצמו משווה את האנרגיה החדשה של החיים הרוחניים שעמד להקנות ליין חדש (מתי 9:17), וכי אותה השוואה פוגשת אותנו בברית הישנה במילים בהן אליחו מתאר את השראתו (איוב 32:19). סיפורי הנבואה במובנו הרחב, הכוללים שירה ושבח, כמו גם מסר ישיר לתודעתם ולבם של גברים, בחייו של שאול, מציגים תופעות שהן אנלוגיות בעליל (1 סמואל 10: 10-11, 1 סמואל 19:20, 1 סמואל 19:24). הדיווחים הקצרים במעשים 10:46, "מדברים בלשונות ומעצימים את אלוהים", ומעשיה 19: 6, שבהם הלשונות נבדלות מהנבואה, אינן מציגות דבר שאינו בהרמוניה עם ההסבר הזה.

אולם במקרה הנוכחי ישנן תופעות חריגות. איננו יכולים לפרש בכנות את תיעודו של סנט לוק מבלי להניח כי אחד מהתלמידים דיברו בשפות הנקראות במעשים 2: 9-11, או שדיברו בלשונם הגלילית בדבריהם לאוזניהם של הקשיבו כ מדברים בשפה בה כל אחד היה מוכר. הראשונה היא בבת אחת הפרשנות הטבעית יותר לשפה בה משתמש ההיסטוריון, ואם אנו עשויים להשתמש במילה כזו של מה שהיא כשלעצמה על טבעית ומסתורית, כך ניתן להעלות על הדעת את השניים. וברור שהייתה סוף שהושגה בהרחבה כזו של המקרה במקרה זה שלא ניתן היה להשיג אחרת. התלמידים היו נוכחים בירושלים במסיבות רבות בעבר, בהן מצאו עצמם, כמו עכשיו, מוקפים עולי רגל מארצות רחוקות רבות. אז הם התפללו זה מזה בעצמם, ללא שום אמצעי החברות החיצוניים עם זרים אלה, ושפכו את שבחיהם וברכותיהם בנאום הגלילי שלהם, כפי שעשתה כל קבוצה מאותם עולי הרגל בשלהם. כעת הם מצאו את עצמם מסוגלים לפרוץ את הגבולות שחילקו אותם אפוא, ולתבוע אחווה עם כל המתפללים האמיתיים מכל ארצות אשר באו. אבל אין שום עדות לכך שהכוח הזה היה קבוע. זה בא והלך עם הזרימה המיוחדת של הרוח, ונמשך רק כשזה נמשך במלוא עוצמתו. (מצורפים הערות על מעשי 10:46, מעשי 19: 6.) אין שום זכר למימושו בשום סיפור על יצירתם של שליחים ואוונגליסטים. הם עשו את עבודתם במדינות בהן דיברו יוונית, אפילו במקום שזה לא היה נאום הילידים של התושבים, ולכן לא היו זקוקים לידע המיוחד הזה. בהיסטוריה של מעשי 14:11, לפחות משתמע כי פול וברנבאס לא הבינו את נאום ליקוניה.

אלפביתי: כל וכאשר התחיל אפשר למלא את הקודש ברוח מדברת אחרת שהם עם לשון הביטוי היו עם

ציטוטי יין מצחיקים

"בניצחון, מגיע לך שמפניה. בתבוסה אתה זקוק לזה. "

"בירה מיוצרת על ידי גברים, יין על ידי אלוהים."

גילדות פודקאסטים של גילדת סומלייר

גילדות פודקאסטים היין של Sommeliers הם מקור המידע האולטימטיבי לכל חנני היין, בהנחיית המאסטר Sommelier Geoff Kruth (הידוע גם מהסרט סאם). הפודקאסטים הללו מכוונים לאנשי מקצוע בתחום היין והם אפילו לא טורחים לנסות ולהיות מבדרים. הפרקים ארוכים ומקיפים. אם אתה לומד לבחינת יין, הפודקאסט הזה הוא חובה. אחרת קשה לדמיין שהמוני אנשים אדירים ילחצו על פודקאסט בן 90 דקות שעוסק בשמרים, רק כדי לתת דוגמא.

מפת היין של איטליה

הכירו את האזורים והיינות של איטליה על מפה מאוירת זו.

"יין משתפר עם הגיל. ככל שאני מתבגר, כך אני אוהב יותר. "

"אני מבשל עם יין, לפעמים אני אפילו מוסיף אותו לאוכל."

"צריך הרבה בירה טובה כדי להכין יין נהדר"

- בריאן אודונל, יינן בל פנטה, 2013

"שמפניה מתאימה לארוחת בוקר, צהריים או ארוחת ערב."

"תן לי עוד יין או שתעזוב אותי בשקט."

"גילויו של יין הוא רגע גדול יותר מאשר גילוי קבוצת הכוכבים. היקום מלא מדי בכוכבים. "

"איזה יין הולך עם קפטן קראנץ '?"

"החיים קצרים מכדי לשתות יין רע."

"היא צריכה לשמור על בקתה והלחמניות, אני רוצה את המונטראקט."

"החרטה היחידה שלי בחיים היא שלא שתיתי מספיק שמפניה."

"תן לי יין לשטוף אותי מכתמי מזג האוויר של אכפתיות."

"אני בהחלט יכול לראות שאתה מכיר את היין שלך. רוב האורחים השוהים כאן לא היו יודעים מה ההבדל בין בורדו לקלרט. "

"שום דבר לא גורם לעתיד להיראות ורוד כל כך להרהר בו דרך כוס צ'מברטין."

"גיל הוא רק מספר. זה לא רלוונטי לחלוטין אלא אם כן, במקרה, אתה בקבוק יין. "

"קבל את מה שהחיים מציעים לך ונסה לשתות מכל כוס. יש לטעום את כל היינות, וללגום רק כמה מהם, אבל עם אחרים לשתות את כל הבקבוק. "

"גברים הם כמו יין - חלקם פונים לחומץ, אך הכי משתפרים עם הגיל."

"הפניצילין מרפא, אבל יין משמח אנשים."

"ארוחת גורמה בלי כוס יין פשוט נראית לי איכשהו טרגית."

"כולנו צריכים משהו שיעזור לנו להירגע בסוף היום. אולי יש לך כוס יין, או ג'וינט, או גוש גדול של הרואין טעים כדי להשתיק את ארגז המוח המטופש שלך מההמלטות שלו, אבל צריך להיות איזשהו פיסוק, או שהחיים פשוט נראים בלתי נלאים לחלוטין. "

"יין הוא המשקאות הבריאים וההיגייניים ביותר."

"תמיד צריך להיות שיכור. זה כל מה שחשוב ... אבל עם מה? עם יין, עם שירה, או עם המידות, כפי שבחרת. אבל השתכר. "

- צ'רלס בודלר, בערך 1850

"מי שמנסה לגרום לך להאמין שהוא יודע הכל על יינות הוא כמובן מזויף."

תאר לעצמך אם ג'ורג'יה אוקייף או ג'קסון פולוק מייצגים חזותית את היין של יין

תמונה באדיבות יינות דומינו הרביעי

אם אתה כמו 65 אחוז מאוכלוסיית העולם ובמקרה שאתה לומד חזותי, יש עכשיו יין שיוצר בדיוק בשבילך.

דומינו הרביעי הוא יקב ביו-דינאמי, בבעלות משפחתית, הממוקם במוזייר, אורגון, והתוויות בסדרת היינות "הדמיון" שלהם מיועדות להראות - לא לספר - איך טעם היינות. מה זה בדיוק אומר? באופן פיגורטיבי, דמיין אם יקב שכר מישהו כמו ג'ורג'יה אוקיף או ג'קסון פולוק כדי לייצג באופן חזותי את החומציות, המרקם והטאנינים של היין. בקיצור, דרך סדרה של קווים צבעוניים, נקודות ומעגלים, תובילו דרך הטעמים שפגעו בחיך.

קחו בחשבון שמדובר בסינסתזיה של ווינוס.

MUNCHIES הושיטו יד אל פטריק רויטר, היינן של דומינו הרביעי והאמן שמאחורי האיורים, כדי לראות מדוע בחר להתנער מפרופילי טעם כתובים עבור חבורה של מתפתל.

MUNCHIES: היי, פטריק. על מה יינות "סדרת הדמיון" שלך?פטריק רויטר: פשוט ניסיתי להמציא שפה שכולנו יכולים להבין בה יין. עשר שנים יצרו. היינו בתהליך זה של עיצוב תווית המשקפת את פרופיל הטעם של היין במונחים חזותיים. אז אנו משתמשים בכמה סמלים כדי לייצג חלקים שונים של היין והצבע. ואז אנו משרטטים את זה עם הזמן וזה הופך לדימוי המשקף את חווית הטעימה שלך. אז זוהי ההתחשבות באופן שהוא רעיון מסוג זה שהוא חוויה חושית אך צולבת בו זמנית.

איך הגעת לרעיון להשתמש באיורים כתארי טעם? התחלתי לרשום את כל הערות הטעימה שלי. אתה יודע, כשיוצאים מבית הספר היו לנו הקבוצות האלה והיינו רושמים את כל השטרות והמשכתי להסתכל אחורה חצי שנה אחר כך וקראתי את התווים שלי ולא יכולתי לזכור איזה יין זה היה. כלומר, תייגתי אותו, אבל היין לא היה נגיש לי בקלות.

אז התחלתי לצייר רשמים מהיין, רק עם מעגלים ודברים לאורך זמן, ויכולתי לזכור את היין טוב יותר. וזה התפתח ליותר מערכת של "בוא נשתמש בסמלים שונים כדי לשקף חלקים שונים של היין."

לדוגמא, פרי או עגולות מיוצגים תמיד כמעגלים. כי קשה מאוד למצוא פרי בטבע שאינו עגול בדרך כלשהי. והחומציות היא כמו המוביל, זה כמו הטרנספורטר, היא מעבירה פרי מצד אחד לצד השני, היא מיוצגת כחץ. ואם יש לך סוג כזה של אלמנט מבני ביין, למשל טאנין, כפי שהוא מכונה לעתים קרובות, היינו מייצגים את זה כנקודות.

וכך תוכלו להשתמש בשלושת הסמלים הללו בזמן שאתם טועמים יין כדי לייצג את תום הרושם שלכם, נניח שלושים שניות או דקה אם אתם באמת רוצים לשבת עם יין.

איך מתורגמים צבעים לטעמים? צבע משחק גם בזה כי אתה יכול לקבל "צהוב", ורוב האנשים הולכים להגיד, "אה, אוקיי, אז לימונים יכולים להיות שם." ומה עוד? אתה יודע שיש המון דברים אחרים שאנשים מקשרים באופן טבעי עם צבע. אם הייתי אומר "פטל שחור" או "פטל שחור" או "דובדבנים שחורים", לא היית כותב "ירוק", נכון? תקבל עמוק, שחור, סגול. כך שתוכלו להשתמש בצבעים מסוג זה כדי ליידע אנשים או להתייחס לאנשים איזה סוג של דברים יש ביינות. בהיותם סוג של היצורים החזותיים שאנחנו, יש לאנשים קשר מיידי מאוד לייצוג הוויזואלי של היין. אז שמנו את אלה על מדבקות היין שלנו ואני מצייר תווית חדשה המשקפת את פרופיל הטעם של היין בתוך הבקבוק.

אז בואו נגיד שטעמנו יין ולקחנו כמה תמציות צמחים יבשות. ואז היינו משתמשים במעין ירוק מרווה-מעט וקצת חום. נניח שקטפנו פרי אבן - כמו אפרסקים - אתה עשוי להשתמש כמו כתום ורוד. חלקם אינם ישירים כמו זה. כמו אם יש לך אלמנט מלוח זה, למשל בשרדונה, אתה עשוי לראות את זה כקליל, תכלת מכיוון שיש לו סוג זה של מלוחים, מלוחים, ודומים לים. אז זו אסוציאציה לדברים בעולם האמיתי.

כל טעם שאתה מעלה בראשך ואז אתה מחפש צבע שאתה יכול לשייך אליו. אז אם אתה מדבר על דברים כהים ושוקולדיים, אתה מדבר חום כהה או חום חלבי. זה פשוט ממשיך ונמשך ונמשך. ישנם צבעים רבים ככל שתוכלו לחשוב עליהם.

האם היית צייר או שלמדת בכלל אמנות לפני כן? אני לא. יש לי חוש אסתטי חזק, אז הייתי מעצבת רהיטים זמן מה. הכנתי רהיטי מתכת ועץ. אבל הכשרת הציור היחידה שלי מגיעה מקבוצה של אמניות מקומיות שהן סוג של נשים מעניינות ומקצועיות שיצאו לפנסיה ובשנות השישים והשבעים לחייהן. הצטרפתי לקבוצה שלהם כדי להתמצא יותר בציור וטכניקות. זה האימון היחיד שלי.

עשינו כמה סמינרים. עשינו אחת במוזיאון האמנות בפורטלנד שהיה ממש כיף ומעניין, שם לקחנו אנשים דרך שלוש תחנות שונות: חומצה, פירות וטנין. נתנו להם יינות לשתות ואז הם "הרגישו" מרקמים. אז בשולחן הטאנין היו מעט זרעים וגיר ומרגמה ודברים שהם יכלו להרגיש למרקם. ואז לשולחן שהיה בו חפצים הקשורים לפירות היו דברים עגולים, כמו גולות וכדורי פינג פונג. אז ניסינו להכשיר את הנפש לחשוב במונחים של צורה. ואז נכנסנו לשלב נוסף בו שתינו יין והסתכלנו בציורים עם הצורות האלו. אז לאנשים היו כמה תגובות ממש מעניינות וכולם עוסקים ביין בצורה שונה לחלוטין, אני חושב, מרגע שהתחילו.

איזה משוב קיבלת מהלקוחות שלך? אני מקבל הערות חיוביות מאוד מכיוון שרוב האנשים יכולים לטעום את היין, ואז להסתכל על התמונה, וזה יחסי. אפילו בלי להסביר לאנשים את מערכת המפתחות, או מה המשמעות של הסמלים, הם אומרים, "הו, הבנתי את זה." אתה לא צריך להגיד שום דבר בכלל. אז בדרך כלל זו תגובה מאוד ממש חיובית לתמונות.

זה החלק הטוב ביותר בשימוש בתמונות לתיאור יין, מכיוון שכתיבת יין יכולה להיות מאוד בלעדית, אתה יודע למה אני מתכוון? כמו לפעמים כשקוראים תיאור יין, לא יכולת לחוש מנוכר יותר מהיין. כי אתה פשוט לא יודע מה הטעם של "טבק מדורו" ביין אדום. אנו מכוונים למדי מבחינה חזותית שאנו מרגישים שכלולים ביין במקום שלא נכללים בו. אז אני חושב שזה עוזר לאנשים כעזר.

"גבירותיי ורבותיי, הרמת כוסית!" מילים

GUITEAU, מדוברת
גבירותיי ורבותיי, הרמת כוסית. לנשיאות ארצות הברית. משרד, שבעצם קיומו, מרגיע אותנו כי אפשרויות החיים אינן מוגבלות. משרד שרק הרעיון שלו נוזף בנו כשאנחנו לא מצליחים להיות כל מה שאנחנו יכולים להיות. משרד מפואר ומפואר שאליו לפחות אחד מאיתנו עשוי לשאוף יום אחד. גבירותיי ורבותיי, מה אוכל לומר? שלום לראש!

BOOTH, מדוברת
אתה יודע, אתה באמת צריך לעשות משהו בקיבה ההיא.

זנגארה, מדוברת
אני עושה הכל בקיבה הזו!

BOOTH, מדוברת
אה, כן?

זנגארה, מדוברת
אני מוותר על יין, לא טוב. אני מוותר על עשן, לא טוב. אני פורש מהעבודה שלי, לא טוב. אני מעביר את מיאמי, לא טוב. אני מוציא נספח, לא טוב. שום דבר לא טוב. כלום, כלום, כלום!

BOOTH, מדוברת
שקלת לירות בפרנקלין רוזוולט?

זנגארה, מדוברת
אתה חושב שעזרה זו?

GrapeRadio - תכנית שיחות יין

GrapeRadio הינה חברת הפקת שמע ווידאו המייצרת פודקאסטים, קטעי וידאו ופוסטים בבלוגים אודות יין כבר למעלה מעשור. זו לא הצגה של איש אחד, יש צוות גדול למדי מאחורי GrapeRadio. הם מראיינים מומחי יין וייננים שונים. כל פרק נמשך כשעה והנושאים מכסים את המומחיות של האדם שאליו הם מתראיינים, בין אם מדובר באזור, סגנון יין או - לעתים קרובות למדי - יקב מסוים.

מופע יין שבועי

מופע יינות שבועי הוא פודקאסט יין חדש יחסית (מאז מרץ 2016) בהנחיית זוג אוהבי יין טוני ובטי נוטו. כפי שמשתמע מהשם, הם מפרסמים פרק חדש מדי שבוע. עד כה הייתה להם גישה קונבנציונלית לעולם היין, בכל שבוע הם מציגים זן ענבים או אזור יין. למרות שטוני ובטי אינם אנשי מקצוע בתחום היין, הם חקרו היטב את הנושאים שלהם ומציגים חבילה תמציתית. הפרקים קצרים, בערך 20 דקות. זה פחות או יותר הגבול שמאזין יכול לרכז מכיוון שכל פרק הוא כמו הרצאה ללא הפסקות.

יין שתיים וחמש

יין שתיים וחמש מתארח על ידי סטפני דיוויס ואלרי קרוזו. שתי הנשים הללו התוודעו במהלך הלימודים בקורס מחנך יין מוסמך. הסיסמה שלהם היא "שתייה יומיומית עבור אנשים יומיומיים!", והם באמת מסוגלים לדבר באופן שמתחיל יכול בקלות לעקוב אחריו בלי לפגוע בתוכן. אני אוהב את הגישה הנינוחה שלהם, שהם מכנים שם חינוך. באופן אישי, אני מוצאת את ההשראה ביותר לפרקים ההם שבהם סטף וואל מראיינים מישהו. Wine Two Five הוא פודקאסט היין הכי אינטראקטיבי שראיתי. הם מארגנים תחרויות (# w25challenge) ומקיימים פורום בפייסבוק.

יין לאנשים רגילים

אליזבת שניידר היא סומלייה מוסמכת, מומחית מוסמכת של יין והקול מאחורי יין לאנשים נורמליים. המארח המשותף שלה הוא בעלה ("סתם אדם רגיל שאוהב יין") אבל אליזבת היא הכוכבת והמומחית של התוכנית. יין לאנשים רגילים מכוון גם לדבר על יין באופן שכולם יכולים להבין. אורך הפרקים 30-40 דקות בממוצע אך אליזבת גם עורכת בלוגים שמע שהם קריאה מהירה של פוסטים בבלוג שלה. אליזבת יודעת ונעימה מאוד להקשיב לה. לאחרונה היא זכתה בפרס טעם בקטגוריית הפודקאסט הטוב ביותר שהיה ראוי באמת.

האם אתה כבר מכיר את המופעים האלה? האם זכור לך איזה פודקאסט יין שלא הזכרתי להזכיר אותם אבל אני בהחלט צריך לבדוק?

9. יש לנו סטייק …………………, אם אתם ממש רעבים.

1. יש לנו לא מעט חברים שם.

2. האם תרצה לנסות קצת יין?

3. התיאוריות שלו מורכבות מדי מכדי שרק כמה אנשים מבינים אותם.

4. אינך צריך לצאת לקניות. יש לנו כמה ביצים וקצת אורז.

5. מאוד מעטים אנשים יכולים לדבר בשפה זרה בצורה מושלמת.

6. מעטים / מעט מאוד פוליטיקאים באמת כנים.

7. 'תרצה עוד מרק?' 'סתם קצת, אנא.'

8. תן את הוורדים קצת מים כל יום אם אתה לא רוצה שהם ימותו.

9. יש לנו קצת סטייק אם אתה ממש רעב.

צפו בסרטון: Entrepreneur of Excellence Award WINNER IN 2019. Sunny Lowe interview (אַפּרִיל 2020).